Algemene Voorwaarden

InmoExact.com is een onderneming onder verantwoordelijkheid van Sarah Gielen als natuurlijke persoon, Calle Tenerife 3, 03580 Alfaz del Pi, Alicante, España, met ondernemingsnummer ESX7857395C.

Alvorens een reservering te maken via InmoExact.com raden wij u aan om aandachtig deze Algemene Voorwaarden te lezen. Wanneer u een reservering maakt, gaat u automatisch akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
Enkele van de woningen in het aanbod van InmoExact.com kunnen aanvullende algemene voorwaarden hebben, dat wordt dan ook aangegeven op de pagina van de desbetreffende woningen.

1. Een vakantiewoning reserveren

U kunt uw ideale vakantiewoning reserveren via onze website InmoExact.com, maar ook kunt u een reservatie maken via email, of telefonisch. U kunt een reservatie maken voor een specifieke woning en een specifieke periode (aankomstdatum en vertrekdatum).
InmoExact zal na reservatie, deze reservering bevestigen per email, dat gebeurt binnen 24 uur op werkdagen, of op maandag als de reservatie gemaakt is in het weekend.
Als u na 3 werkdagen geen bevestigingsmail van InmoExact heeft ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om telefonisch contact met ons opnemen op het nummer (+34) 611 27 87 60.

LET OP: voor last-minute boekingen (aankomst binnen 72 uur) raden wij aan om telefonisch te reserveren zodat wij onmiddellijk kunnen bevestigen of dit nog mogelijk is.

2. Huurperiode

De dag van aankomst in de woningen is naar eigen wens te kiezen, er is geen vaste dag van aankomst of vertrek. Er is wel een minimum van 3 nachten per verblijf.
De aankomsttijden zijn tussen 16.00 uur en 23.00 uur. Een ander uur van aankomst is soms mogelijk na voorafgaand overleg met InmoExact, het is aangeraden dit minimum 5 dagen voor aankomst te bespreken.
Regel is dat op de dag van vertrek de woning om 10.00h compleet vrij is, we verzoeken u vriendelijk doch dringend om deze regel te respecteren om organisatorische redenen, ook dit kan eventueel op een later uur (als er geen aansluitende boeking is met aankomst op dezelfde dag), u kunt dit ook overleggen met InmoExact.
InmoExact maakt bij meerdere woningen gebruik van een KeyBox, u krijgt hiervoor van InmoExact een gepersonaliseerde code zodoende u de sleutels uit deze box kunt halen bij aankomst en ook weer terug kunt leggen bij vertrek.
Bij woningen die niet zijn uitgerust met een KeyBox gebeurt de sleuteloverdracht persoonlijk, er wordt een toeslag van 30 euro gerekend bij aankomsten na 23.00 uur of vertrekken voor 07.00h.

3. Reserveringskosten

Alle prijzen op de website van InmoExact of de prijzen die zijn overeengekomen per mail of per telefoon zijn altijd inclusief reserveringskosten.

4. Prijzen

InmoExact doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle prijzen die vermeld staan bij de woningen op de website actueel zijn door het onmiddellijk uitvoeren van eventuele updates bij wijzingen etc.
Ondanks de inspanningen die wij leveren blijft het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat de prijs op de website NIET overeenstemt met deze in uw reserveringsbevestiging, daarom raden wij u ten stelligste aan om uw reserveringsbevestiging aandachtig na te lezen en te controleren, want het is de prijs die omschreven staat in uw reserveringsbevestiging die geldig is en dus ook in rekening zal worden gebracht.

5. Betaling

Op de factuur / reserveringsbevestiging staat dat er een aanbetaling dient te worden gedaan van 30% van het totale bedrag. Deze aanbetaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum / datum van het opmaken van de reserveringsbevestiging. Het resterende bedrag moet betaald worden op de afgesproken data aangegeven in uw boekingsbevestiging. De totale som zoals omschreven in uw reserveringsbevestiging dient 4 weken voor de dag van aankomst in het bezit van InmoExact te zijn.
Bij boekingen die geschieden binnen een termijn die korter is dan 4 weken voor aankomst dient het volledige bedrag zoals omschreven in uw reserveringsbevestiging bij reservatie volledig betaald (de volledige 100%) te worden.

Bij laattijdige betaling ontvangt u een betalingsherinnering per e-mail. InmoExact heeft het recht om de reservering te annuleren als het resterende bedrag 3 weken voor de dag van aankomst niet is voldaan. In dit geval heeft u ook geen recht op het terugvorderen/terugbetalingen van reeds betaalde bedragen/voorschotten..

InmoExact of de verhuurder is niet verplicht om een vergoeding te betalen als u later aankomt dan de afgesproken datum of het vakantiehuis voortijdig verlaat.

6. Annulering

Als u de reservering wil annuleren dient u dat per e-mail te melden aan InmoExact. InmoExact zal u na ontvangst van deze mail een bevestiging sturen van deze annulering.

De voorwaarden voor het annuleren van een boeking zijn als volgt:
- Annuleren binnen de 7 kalenderdagen na reservatie is zonder kosten. Tenzij u een boeking heeft gedaan binnen de 30 kalenderdagen voor de datum van aankomst, in dat geval bent u 30% van het factuurbedrag verschuldigd.
- Als u annuleert vanaf 8 kalenderdagen na het maken van de boeking in de periode tot 42 dagen vóór de dag van aankomst, dan bent u 30% van het factuurbedrag verschuldigd.
- Als u annuleert in de periode vanaf de 42e dag tot 15 dagen vóór de dag aankomst, dan bent u 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
- Als u annuleert in de periode vanaf de 14e dag tot 8 dagen vóór de dag aankomst, dan bent u 75% van het factuurbedrag verschuldigd.
- Als u annuleert in de periode vanaf 7 dagen vóór de dag aankomst, dan bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

In geval van heirkracht of wanneer InmoExact wordt gedwongen door bevoegde partijen om het door u gereserveerde vakantiehuis te annuleren, ongeacht de omstandigheden, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en indien mogelijk wordt er u een alternatief aangeboden. Als u dit alternatief niet accepteert, of als InmoExact geen alternatief kan bieden, zal InmoExact onmiddellijk het bedrag dat reeds u reeds voldaan hebt volledig terugbetalen.

De huurder heeft uitsluitend recht op het terugvorderen van reeds gedane betalingen en heeft na ontvangst van deze terugbetaling geen rechten of plichten meer t.o.v. InmoExact, de factuur / reserveringsbevestiging is na terugbetaling volledig ongeldig en InmoExact kan onder geen omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor externe kosten die eventueel door de huurder zijn gemaakt.

We raden u ten zeerste aan goed verzekerd te reizen. Een goede reis-, bagage-, ongevallen- en zorgverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van ongevallen of ziekte. Informeer hierover bij uw verzekeringsagent.

7. Wijzigingen door de huurder

Als u een reservatie gemaakt heeft bij InmoExact, en u wilt deze wijzigen, kan u InmoExact hiervan op de hoogte brengen. InmoExact zal voor u nakijken of deze wijziging mogelijk is en zal u dat dan schriftelijk bevestigen per mail. Veranderingen in de huurperiode en/of verandering van accommodatie kunnen prijswijzigingen met zich meebrengen.
Het maken van wijzigingen voor de verhuurperiode en/of accommodatie kan gedaan worden tot 4 weken voor de oorspronkelijke dag van aankomst (aankomst dag zoals aangegeven op de bevestiging van reservatie).
Als u later dan deze periode wijzigingen wil doorvoeren, wordt dit beschouwd als een annulering en een nieuwe boeking en blijven de annuleringsvoorwaarden onverkort van kracht (zie punt 6).

8. Huisdieren

Niet in elke vakantiewoning is het toegestaan om huisdieren mee te nemen. Bij het boeken van een vakantiewoning kunt u dit aanvragen. Als u uw huisdier mee mag nemen, betekent dit extra schoonmaakwerk, daarom rekenen wij € 30,00 aan voor de extra schoonmaakkosten. Schade veroorzaakt door een huisdier moet altijd door de huurder worden vergoed.

9. Zorg voor huis en omgeving

Het gehuurde vakantiehuis moet met de nodige zorg worden bewoond en rekening houdend met de rust van de omgeving. Als de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt, of ernstige overlast, of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem verdere toegang tot het vakantiehuis worden geweigerd zonder aanspraak te maken op restitutie van de huur. Als de huurder onverwacht schade toebrengt aan het gehuurde vakantiehuis en / of inventaris, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan Inmoexact. De bijbehorende reparatie- en / of vervangingskosten moeten onmiddellijk worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door medehuurders en eventuele bezoekers, zelfs als deze na vertrek wordt aangetroffen.

10. Water, gas, elektriciteit en Wi-Fi

De prijzen die Inmoexact u biedt, zijn inclusief water, gas, elektriciteit en Wi-Fi.
Enige extra kost, is de kost voor de eindschoonmaak en het linnen. Deze prijs is verschillend voor alle vakantiewoningen. In de advertentie van elke vakantiewoning wordt de prijs voor de schoonmaak en het linnen weergegeven.
De kosten van de eindschoonmaak worden verrekend met de waarborg.

11. Verblijf

Als bij aankomst blijkt dat u met meer mensen bent dan vermeld in het huurcontract, of dat u tijdens de huurperiode met meer mensen in het huis / appartement verblijft dan waarvoor is gereserveerd / betaald, moet u het huis / appartement onmiddellijk verlaten. In dat geval heeft u geen recht op restitutie van de betaalde reissom.

12. Aankomst en vertrek

Zie ook punt 2.

U kunt tussen 16.00 en 23.00 uur het vakantiehuis betrekken. En u moet het huis verlaten om uiterlijk 10.00 uur. Andere tijden kunnen alleen worden geaccepteerd in overleg met Inmoexact.

InmoExact maakt bij meerdere woningen gebruik van een KeyBox zodat u met de juiste code, de sleutels uit deze box kunt halen bij aankomst en terug leggen bij vertrek, maar bij sommige woningen, waar de sleuteloverdracht persoonlijk moet gebeuren, wordt er een toeslag van 30 euro gerekend voor aankomsten na 23.00 uur of vertrekken voor 07.00h.

De waarborg die u heeft betaald voor de vakantiewoningen wordt binnen de 5 werkdagen na vertrek terug overgeschreven op uw rekening als u het huis in goede staat achterlaat. Dat wil zeggen: geen vaat achterlaten, geen vuilnis achterlaten, de meubels staan op dezelfde plaats als bij aankomst, niet extreem vuil (het is natuurlijk niet de bedoeling dat u zelf moet schoonmaken, maar u moet de woning bezemschoon achter laten en niet extreem vuil), er is niet gerookt in de woning, er ontbreekt geen meubilair of accessoires en alle sleutels en afstandsbedieningen zijn nog aanwezig. Indien deze punten niet worden nageleefd, zal er een bepaald bedrag van de waarborg ingehouden worden.

13. Andere kosten

Inmoexact brengt kosten per woning in rekening voor de verplichte eindschoonmaak. De prijs hiervoor verschilt per woning en staat op de website vermeld bij elke woning alsook op uw boekingsbevestiging. Inmoexact berekent in de prijs van de vakantiewoningen ook een waarborg, die ook op de factuur zal verschijnen.

De waarborg die u heeft betaald voor de vakantiewoningen wordt binnen de 5 werkdagen na vertrek terug gestort op uw rekening als u het huis in goede staat achter laat. Dat wil zeggen: geen vaat achter laten, geen vuilnis achter laten, de meubels staan op dezelfde plaats als bij aankomst, niet extreem vuil (het is natuurlijk niet de bedoeling dat u zelf moet schoonmaken, maar u moet de woning bezemschoon achter laten en niet extreem vuil), er is niet gerookt in de woning, er ontbreekt geen meubilair of accessoires en alle sleutels en afstandsbedieningen zijn nog aanwezig. Indien deze punten niet worden nageleefd, zal er een bepaald bedrag van de waarborg ingehouden worden.

Bij aankomst en / of vertrek tussen 23.00 en 7.00 uur wordt een toeslag van 30 euro per gebeurtenis in rekening gebracht, indien de woning niet voorzien is van een Keybox.

14. Aansprakelijkheid

Het gebruik van het vakantiehuis is op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruikers van het vakantiehuis tijdens het verblijf. De huurder is verplicht om de verhuurder te vergoeden voor alle daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt door hem of zijn medebewoners. Wij raden daarom ook aan dat de huurder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft. De huurder moet eventuele schade onmiddellijk melden aan de verhuurder.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde vakantiewoning, geheel of gedeeltelijk, aan anderen te verhuren of te laten gebruiken.

Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om een open vuur op het terrein aan te steken, zelfs niet in een vuurplaats. Je moet ook voorzichtig zijn bij het roken: een asbak moet ook op het terras worden gebruikt, het is niet toegestaan om binnen te roken.

Als de stroom uitvalt, een storing in de watertoevoer of geluidsoverlast (bijvoorbeeld) veroorzaakt door bouwactiviteiten in het gebied, kunt u de eigenaar of InmoExact niet aansprakelijk stellen, omdat het omstandigheden buiten onze controle betreft en veroorzaakt zijn door derden.

Inmoexact is niet aansprakelijk voor:
- Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een door u gehuurd vakantiehuis.
- Het stukgaan, of beschadigen, van technische apparatuur door water, of stroomstoringen
- Gebruik van het gehuurde goed door de huurder is geheel voor risico van de huurder.

15. Bouwwerkzaamheden

Veel vakantiebestemmingen evolueren voortdurend. Accommodaties in ons assortiment kunnen van tijd tot tijd onderhoud vereisen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als er werkzaamheden in een van onze accommodaties worden uitgevoerd en we hiermee bekend zijn, zullen we u hierover informeren. Overlast hiervan wordt echter zoveel mogelijk beperkt door de accommodatieverschaffer.

Werken kunnen ook buiten uw complex plaatsvinden, zoals b.v. wegwerkzaamheden aan lokale voorzieningen of de bouw van een nieuw gebouw.
Als verhuurorganisatie hebben wij geen enkele invloed op dit werk en wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

16. Geluidsoverlast

De normen voor geluidshinder zijn toleranter dan in Nederland of België. Als u gevoelig bent voor geluidsoverlast, raden we u bijvoorbeeld aan een accommodatie te kiezen zonder discotheek en / of drankgelegenheid in de buurt, en buiten het centrum. De accommodaties in het centrum bevinden zich vaak in de nabijheid van restaurants, winkels en uitgaansgelegenheden. De eigenaar of InmoExact heeft geen invloed op het lawaaierige gedrag van andere vakantiegangers en/of bewoners.

17. Normen en waarden

Een vakantie in het buitenland betekent verschillende mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander klimaat, ander eten, anders dan thuis. Dit is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar het is ook een aspect om rekening mee te houden. De lokale gewoontes en gebruiken zijn vaak niet hetzelfde als in het thuisland, maar daarom niet minder waardevol voor de lokale bevolking. Hier dient u rekening mee te houden.

18. Ongedierte

Deze ongewenste bezoekers zijn te vinden op veel vakantiebestemmingen met een warm klimaat. Dit kan niet altijd voor 100 procent worden uitgesloten, ondanks de maatregelen die hiervoor getroffen worden. Moest u ongedierte aantreffen tijdens uw verblijf kunt u dat melden aan Inmoexact, en indien nodig sturen wij iemand om dit zo snel mogelijk te verhelpen. De insecten zullen vaak worden bestreden door insecticiden. Het gebruik ervan zal echter zoveel mogelijk worden beperkt omdat het schadelijk is voor mens en milieu.

19. Water en elektra

Water is schaars op veel van onze bestemmingen in de zomermaanden. Het is daarom mogelijk dat u gedurende bepaalde delen van de dag geen water heeft. De verhuurorganisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

20. Klachten

Bij Inmoexact doen wij ons uiterste best om de vakantie van al onze gasten tot in de puntjes te verzekeren. Desondanks kan onverwacht een hapering optreden bij de implementatie daarvan. Voor een goede implementatie blijven we ook afhankelijk van onze derde partijen. Mocht de huurder tijdens zijn verblijf onverwacht klachten hebben, dan moet dit aan Inmoexact worden gemeld. In overleg met de eigenaar zal worden getracht de klachten zo snel en effectief mogelijk op te lossen.
Als dit niet naar tevredenheid van beide partijen kan worden geregeld, moeten de klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode, schriftelijk worden bevestigd en toegelicht.
Inmoexact is niet aansprakelijk voor zelfstandig uitgevoerde stappen bij ontevredenheid van de huurder (zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van Inmoexact) zoals bijvoorbeeld het accepteren van een ander huurhuis, een hotel of andere verblijven om de vakantie verder te zetten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

Inmoexact treedt in alle gevallen uitsluitend alleen op als bemiddelaar. Bij het boeken van een accommodatie komt er in feite een huurovereenkomst tot stand tussen de huurder en de eigenaar van een object.

21. Algemene bepalingen

Inmoexact heeft het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen en maakt in geval van wijzigingen een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op de website.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten zullen exclusief worden voorgelegd aan de Spaanse territoriaal bevoegde rechter te Alicante, tenzij op grond van dwingend recht een andere gerechtelijke instantie of rechter bevoegdheid is verleent.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van iedere overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 11 februari 2022 en zijn gekend onder "Algemene Voorwaarden.